Phân biệt “gift” và “present” trong tiếng Anh

by 2022 Món Quà

kham pha nhung bi an cua indonesia3

Trong tiếng Anh, bạn có gặp khó khăn trong cách sử dụng từ “Gift” và “Present” không khi cả hai đều có ý nghĩa là “Quà tặng”.

Nha sử dụng “quà” và “món quà” của cách như cũng như ý nghĩa về khác nhau để biết hôm nay học bài dõi theo!.

 • Phân biệt ”Farther” và ”Further” trong tiếng Anh.
 • Phân biệt ”vui” và ”hài hước” trong tiếng Anh.
 • Phân biệt ”Welcome” và ”Welcomed” trong ngôn ngữ Anh.
 • 2. “Present” /ˈprɛzənt/3. “Token” /ˈtoʊkən/4. “Donation” /doʊˈneɪʃən/5. “Offering” /ˈɔfərɪŋ/6. “Contribution” /ˌkɑntrɪˈbjuʃən/7. “Grant” /ɡrænt/8. “Handout” /ˈhændˌaʊt/9. “Benefaction” /ˌbɛnɪˈfækʃən/10. “Endowment” /ɪnˈdaʊmənt/

  A. Ý nghĩa: Món quà, quà biếu.

  Các món quà này có thể là do người giàu tặng cho người nghèo. Hoặc có thể diễn tả một cách tế nhị là người có vị thế cao tặng cho người có vị thế thấp hơn. “Quà tặng” được sử dụng để miêu tả những món quà mang tính chất trang trọng.

  B. Ví dụ:

 • Eden đã đưa ra một sự lựa chọn cho tôi sau khi mẹ tôi qua đời: tận dụng những khả năng đặc biệt của tôi để đem lại lợi ích cho cô ấy.
 • Gave me a lot to ponder over your farewell presents.
 • She always sent lavish gifts to her daughter (Cô luôn gửi những món quà xa xỉ cho con gái mình).
 • Cô ấy có một tài năng tuyệt vời về âm nhạc.
 • “Hiện tại” /ˈhjɛ̃n taɪ/

  A. Ý nghĩa: món quà, món biếu.

  Dành ưu tiên hơn vị trí có cao thấp vị trí có người cho dành thấp vị trí có người dành tặng cao vị trí có người hoặc xã hội trong nhau ngang vị trí có nhau giữa tặng quà là quà này quà tặng những quan trọng ít thì ý nghĩa nhưng quà món những biểu diễn để dùng “Present”.

  Ra nghĩa ý này Ngoài thì ”present” còn có diện ”hiện mặt”, ”có diện diện” (adjective) hoặc ”tại hiện” (Noun). Nhưng bài trong học này, ta chỉ ở tích phân ý ”tặng quà”.

  B. Ví dụ:

 • I’ll give Tom a gift.
 • Cô ấy nhận được một món quà từ người bạn trai của mình.
 • Sau đó, bạn đã biết cách sử dụng “quà tặng” và “món quà” trong trường hợp nào? Hãy xem thêm nhiều bài viết khác của cùng tác giả TẠI ĐÂY nhé!

  You may also like

  Leave a Comment

  You cannot copy content of this page